· FIGURES IMPOSSIBLES ·

La creació de formes impossibles és una proposta força utilitzada a l’hora de treballar la perspectiva axonomètrica. És interessant poder realitzar primer una variant de figures models trobades a internet i després adaptar els recursos una nova figura. És interessant poder buscar motius reals, objectes o espais propers o objectes que formin part d’aficions o gustos dels alumnes. Per a fer més rica la creació es porposa treballar a partir de la mateixa paraula IMPOSSIBLE vinculada a la significació que pot adquirir si la relacionem amb objectes o espais: Un pont impossible? Una paraula impossible? Un rellotge impossible? Un piano impossible?

IMG_8965p   IMG_9105p
Un piano impossible, Cesc Ensesa i Miki Jaworski

IMG_8214   IMG_8220
Es recomana canviar de format del suport i treballar amb papers més grans, en terres, parets….

IMG_8977pIMG_8967p
Figures variants d’altres figures preexistents.

.

.

.

.